050 3809895

ICT-prosessit ja ITIL©

Konfiguraationhallinta jatkaa hype-käyrän korkeimmilla sijoilla, mutta siitä odotettavien käytännön hyötyjen saavuttaminen onkin toinen juttu. Moni on käynnistänyt hankkeen ja hylännyt sen hankittuaan työkaluja ja saamatta niistä irti sitä mitä odotettiin, sikäli kun odotuksia edes mietittiin.

Sententiumilla on mittava kokemus erityisesti konfiguraationhallinnan prosessien käynnistämisestä ja johtamisesta aina strategiasta käytäntöön asti. Konfiguraationhallinnan onnistuminen perustuu tarkasti määritellyille tavoitteille ja hyödyille, hyödyt toteuttavan CMDB-kannan tarkalle suunnittelulle, sen onnistuneelle populoinnille ja automatisoinnille, sekä käsityön organisoinnille ja jalkauttamiselle.
Sententium on tehnyt sen kaiken ennenkin.

Miksi mitataan muutosten lukumäärää? Onko vasteajalla merkitystä? Oletko ottanut prosessimittarisi suoraan ITIL©-kirjoista? Prosessien toimintaa pitää mitata jotta niitä voisi kehittää, mutta oikeiden mittareiden valinta on itse mittaamistakin tärkeämpää. Avaimena on oikean jalkautumisvaiheen ymmärtäminen – juuri käynnistymässä olevan prosessin laatua on turha mitata, ja vastaavasti hyvin toimivan rutiiniprosessin noudattamisen mittarit ovat aivan yhtä turhia. Yhtä usein kuin mittarit ovat vääriä, ne eivät myöskään johda toimintaan. Raportteja luetaan, ja siirrytään sujuvasti seuraavaan aiheeseen kokouksen agendalla.

Sententium auttaa valitsemaan oikeat mittarit ja suunnittelemaan niille oikeat raja-arvot ja toiminnan johon ne johtavat. Uusi tapa ajatella mittareita johtaa mittaamiseen joka kehittää toimintaa.

ICT-palvelut ja järjestelmäthän eivät tietenkään koskaan kaadu, mutta jos niin tapahtuisi niin tietäisitkö mitä tapahtui ja miten toimisit? Jos nämä kysymykset herättävät epävarmuutta, et luultavasti tunne palveluihisi kohdistuvia riskejä etkä ole varautunut palveluiden jatkuvuuteen. Parhaassa tapauksessa selviät yöllisellä puhelinsoitolla, pahimmassa nimesi ja korvausvaateet löytyvät aamulla lehdestä.

Sententium tekee puolestasi riskianalyysin joka pohjaa kokemuksiin muiden ICT-palveluorganisaatioiden tunnistamista riskeistä, sekä suunnittelee ja jalkauttaa palveluidesi jatkuvuudenhallinnan prosessin. Nuku yösi jatkossa paremmin.

Prosesseja ei voi onnistuneesti kehittää yksinään, sillä niillä on aina keskinäisiä rajapintoja ja yhden kehittyminen on riippuvainen muista. Kehittymistä on myös hyvä seurata säännöllisesti ja yhdessä.

Sententium ohjaa prosessiesi kehittämistä tunnistamalla prosessien nykytilan, tekemällä käytännöllisiä kehitysehdotuksia, kirjaamalla ja suunnittelemalla ne, sekä auttamalla prosessijohtoasi toteuttamaan kehittämistehtävät. Tehtävät ryhmitellään kyvykkyystasojen mukaan ja aikataulutetaan kehityskartalle, ja prosessien kehittymistä seurataan prosessipäivillä joissa tehtäviä myös työstetään yhdessä. Uusi tapa ajatella ICT:tä mahdollistaa sinulle ymmärryksen prosessitoimintasi kokonaistilasta ja sen kehittymisestä.