050 3809895

ICT-johtaminen

Prosessitoiminnalla on joitakin perusvaatimuksia, joiden varmistaminen jää varsinaisten prosessiroolien vastuun ulkopuolelle. Usein nämä perusvaatimukset jäävät toteutumatta, jolloin hienosti suunniteltukaan prosessi ei voi toimia, riippumatta siitä miten hyvin prosessiorganisaatio toimii. Usein oma organisaatio ei myöskään ole halukas kertomaan yrityksen johdolle riittävän selvin sanoin missä vika piilee ja mitä johdolta odotetaan. Sententium tekee sen puolestasi.

Yritysjohdon valmennuksessa johdolle kerrotaan selkeästi mikä on heidän roolinsa prosessitoiminnan mahdollistajina: mitä heiltä odotetaan ja mikä organisaation prosessien toiminnassa käy vaikeaksi jos odotukset eivät täyty. Tuloksena on avattuja silmiä ja helpottuneita prosessipäälliköitä.

Prosessin johtaminen, varsinkaan ennalta käytännössä tuntemattoman sellaisen, ei ole välttämättä maailman helpoin tehtävä. Prosessi voi kattaa valtavan organisaation ja suuren määrän asiantuntijoita kuten tapahtumanhallinta, tai olla konfiguraationhallinnan tavoin alkuun niin abstrakti, että sen käytännön toiminnaksi jalkauttaminen tuntuu ylivoimaiselta tehtävältä.

Sententium auttaa prosessin johtorooleja heidän tehtävissään sparraamalla todellista käytännön toimintaa. Asiakkaan oma prosessipäällikkö tai prosessin omistaja oppii tehtäväänsä yhdessä tekemisen kautta ja saa samalla oman organisaationsa luottamuksen. Sententiumin uusi ajattelutapa konsultointiin takaa, että sparraaja hyppää vain sellaiseen kehään jossa on ollut aikaisemmin – jos prosessista ei ole aitoa käytännön toiminnan kokemusta, ei sitä voi sparratakaan. Tällä hetkellä sparraajia on saatavissa seuraaviin kehiin:

 • Tapahtumanhallinta
 • Ongelmanhallinta
 • Muutoksenhallinta
 • Palveluomaisuuden ja konfiguraationhallinta
 • Palvelupyynnöt
 • Palvelutasonhallinta
 • Riskienhallinta
 • Palvelun jatkuvuuden hallinta
 • Toimittajahallinta
 • Palvelukatalogin hallinta
 • Jakelun- ja käyttöönoton hallinta